Arsip Tag: sepi ing pamrih rame ing gawe

Sepi Saka Sepi Ing Pamrih


Para winasis sekawit wis atur sesorah kang mratélakaké “sepi ing pamrih, ramé ing gawé”.  Sesorah kuwi ngemu piwulang kang adiluhung gegayutan marang hak lan jejibahané menungsa ana ing madyaning bebrayan agung. Tumrapé wong Jawa, ngayahi jejibahan dianggep penggawéan kang luwih … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar