Arsip Tag: KLB demam berdarah

KLB Demam Berdarah Ing Lereng Merapi


Sakparipurnane acara tahlil Pak Dhukuh mbiwarakake, “Ing mbenjang-enjang sedaya warga kasuwun nindaki kerja bakti reresik ing lingkungan griyanipun piyambak-piyambak. Dhawuhipun saking Pak Lurah anggenipun reresik punika katujukaken kangge mbrantas sesakit ingkang dipun sebaraken dhening lemut utawi nyamuk. Kawuningan bilih ing … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , | Meninggalkan komentar