Arsip Tag: basa Jawa

Sinau Aksara Jawa Kuna


Merga judul tulisane Sinau Aksara Jawa Kuna, mula nulise uga nganggo ukara Basa Jawa. Ning nggih dingapura, Jawane ya tetep dudu Basa Jawa Kuna lan uga nggunakake aksara Jawa Kuna sing nembe disinauni kuwi mau. Owah-owahan pengirupane menungsa saka cara … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Darurat Tembung Jawa


Wektu terus lumaku, jaman tansah gilir gumanti. Basa minangka perangan kebutuhane manungsa kanggo komunikasi utawa sesrawungan mesti wae uga kena pengaruh owah-owahane jaman. Ana tembung-tembung anyar sing diserap lan ndadekake tansaya ngrembakane perbendaraharaan tembung utawa kosa kata. Ana uga kedadean … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag | Meninggalkan komentar

Nek Dadi Ojo Dudu, Nek Dudu Ojo Dadi


Ing sawijining dina ing adicara Kenduri Cinta, Cak Emha Ainun Nadjib ngandakake kahanane para pemimpin negara ing jaman saiki. Beda banget sipat para pemimpin ing jaman perjuangan utawa awal kemerdekaan mbiyen. Umpama wae dwitunggal proklamator Bung Karno lan BUng Hatta. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , | Meninggalkan komentar

Sepi Saka Sepi Ing Pamrih


Para winasis sekawit wis atur sesorah kang mratélakaké “sepi ing pamrih, ramé ing gawé”.  Sesorah kuwi ngemu piwulang kang adiluhung gegayutan marang hak lan jejibahané menungsa ana ing madyaning bebrayan agung. Tumrapé wong Jawa, ngayahi jejibahan dianggep penggawéan kang luwih … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Akhir taun lan awal taun ana ing penanggalan Masèhi mujudaké dina-dina kang akèh prèinané. Wiwit pèngetan dina Riaya Natal tumekané ganti taun ing wengi Taun Baru, yèn katiti ing kalender mesthi tanggal abangé jèjèr thirik-thirik. Wis mengkono prèinan akhir lan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi pada oleh sang nanang | 2 Komentar

Nguri-uri Ukara Jawa


Indonésia sejatiné mujudaké negara kang nduwèni ètnik utawa suku bangsa kang manéka warna. Seka Acèh tumekané Papua mbok menawa ana luwih seka 400-an cacahé. Mèh saben suku bangsa kuwi mau nduwèni adat istiadat, tradisi, seni, basa lan kabudayaan kang khas. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Sastra | Tag , , , | 4 Komentar