Arsip Kategori: Jagad Jawa

New Normal Nggege Mangsa


Corona pancen durung gelem lunga, apa maneh sirna. Gara-gara corona, ibadah Ramadhan sarwa keganggu. Ora ana tarawehan jamaah ing masjid. Ora ana tadarusan, santapan rohani, utawa kuliah subuh. Amarga corona, rencana mudhik dadi wurung. Riaya Idul Fitri wae dibelani ora … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , , | 6 Komentar

KLB Demam Berdarah Ing Lereng Merapi


Sakparipurnane acara tahlil Pak Dhukuh mbiwarakake, “Ing mbenjang-enjang sedaya warga kasuwun nindaki kerja bakti reresik ing lingkungan griyanipun piyambak-piyambak. Dhawuhipun saking Pak Lurah anggenipun reresik punika katujukaken kangge mbrantas sesakit ingkang dipun sebaraken dhening lemut utawi nyamuk. Kawuningan bilih ing … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , | Meninggalkan komentar

Sinau Aksara Jawa Kuna


Merga judul tulisane Sinau Aksara Jawa Kuna, mula nulise uga nganggo ukara Basa Jawa. Ning nggih dingapura, Jawane ya tetep dudu Basa Jawa Kuna lan uga nggunakake aksara Jawa Kuna sing nembe disinauni kuwi mau. Owah-owahan pengirupane menungsa saka cara … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Darurat Tembung Jawa


Wektu terus lumaku, jaman tansah gilir gumanti. Basa minangka perangan kebutuhane manungsa kanggo komunikasi utawa sesrawungan mesti wae uga kena pengaruh owah-owahane jaman. Ana tembung-tembung anyar sing diserap lan ndadekake tansaya ngrembakane perbendaraharaan tembung utawa kosa kata. Ana uga kedadean … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag | Meninggalkan komentar

Si Noni Nggarap Pe-eR


Jane mono si Gendhuk Noni lagi ethok-ethoke melu sekolahan. Jenenge wae sekolah ning Kelompok Bermain, utawa ana uga sing nyebut PAUD. PAUD mono singkatan seka pendidikan anak usia dini. Ibune bocah-bocah anggone ndhuweni krentek nyekolahake si Gendhuk mung kanthi pangajab … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Nek Dadi Ojo Dudu, Nek Dudu Ojo Dadi


Ing sawijining dina ing adicara Kenduri Cinta, Cak Emha Ainun Nadjib ngandakake kahanane para pemimpin negara ing jaman saiki. Beda banget sipat para pemimpin ing jaman perjuangan utawa awal kemerdekaan mbiyen. Umpama wae dwitunggal proklamator Bung Karno lan BUng Hatta. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , | Meninggalkan komentar

                      Kusumaning ati Duh wong ayu kang tak anti-anti Mung tekamu bisa gawe tentrem ning atiku Biyen nate janji Tak ugemi ora bakal lali Tur kelingan jroning ati sak bedhahing … Baca lebih lanjut

Dipublikasi pada oleh sang nanang | 2 Komentar

Kejaba diparingi jiwa lan raga kang sehat tanpa rubeda, manungsa mesti wae pingin uga diparingi gangsar dalan rejekine. Ora mesti kudu akeh, nanging sing baku rejeki bisa mbanyu mili kanthiĀ  berkah lumeber. Senajan sithik ning ajeg lan syukur-syukur sarwa ngepasi … Baca lebih lanjut

Dipublikasi pada oleh sang nanang | Meninggalkan komentar

Eling Sembahyang


Pangripta Lagu: Ki Anom Suroto Wis wancine tansah dielengke Wis wancine podo nindakake Adzan wus kumandang wayahe sembahyang Netepi wajib dawuhe pangeran Sholat dadi cagaking agomo Limang wektu kudu tansah dijogo Kanti istiqomah lan sing tumakninah Luwih sampurno yen berjamaah

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Filsafat Gundhul Pacul


Nalika jaman cilik mbiyen, mbok menowo isih akeh bocah-bocah cilik kang nembangake lelagon Gundhul-gundhul Pacul. Jaman pancen wis ngalami owah-owahan. Bocah cilik jaman saiki akeh-akehe malah luwih apal tembang Oplosan utawa Pokoke Njoged. Kena dicoba ning bocah-bocah sak umuran TK … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | 1 Komentar