Arsip Kategori: Jagad Jawa

Si Noni Nggarap Pe-eR


Jane mono si Gendhuk Noni lagi ethok-ethoke melu sekolahan. Jenenge wae sekolah ning Kelompok Bermain, utawa ana uga sing nyebut PAUD. PAUD mono singkatan seka pendidikan anak usia dini. Ibune bocah-bocah anggone ndhuweni krentek nyekolahake si Gendhuk mung kanthi pangajab … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Nek Dadi Ojo Dudu, Nek Dudu Ojo Dadi


Ing sawijining dina ing adicara Kenduri Cinta, Cak Emha Ainun Nadjib ngandakake kahanane para pemimpin negara ing jaman saiki. Beda banget sipat para pemimpin ing jaman perjuangan utawa awal kemerdekaan mbiyen. Umpama wae dwitunggal proklamator Bung Karno lan BUng Hatta. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , | Meninggalkan komentar

Kusumaning Ati


                      Kusumaning ati Duh wong ayu kang tak anti-anti Mung tekamu bisa gawe tentrem ning atiku Biyen nate janji Tak ugemi ora bakal lali Tur kelingan jroning ati sak bedhahing … Baca lebih lanjut

Sampingan | Posted on by | Tag , , | 2 Komentar

Rejeki Mbanyu Mili


Kejaba diparingi jiwa lan raga kang sehat tanpa rubeda, manungsa mesti wae pingin uga diparingi gangsar dalan rejekine. Ora mesti kudu akeh, nanging sing baku rejeki bisa mbanyu mili kanthi  berkah lumeber. Senajan sithik ning ajeg lan syukur-syukur sarwa ngepasi … Baca lebih lanjut

Sampingan | Posted on by | Tag | Meninggalkan komentar

Eling Sembahyang


Pangripta Lagu: Ki Anom Suroto Wis wancine tansah dielengke Wis wancine podo nindakake Adzan wus kumandang wayahe sembahyang Netepi wajib dawuhe pangeran Sholat dadi cagaking agomo Limang wektu kudu tansah dijogo Kanti istiqomah lan sing tumakninah Luwih sampurno yen berjamaah

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Filsafat Gundhul Pacul


Nalika jaman cilik mbiyen, mbok menowo isih akeh bocah-bocah cilik kang nembangake lelagon Gundhul-gundhul Pacul. Jaman pancen wis ngalami owah-owahan. Bocah cilik jaman saiki akeh-akehe malah luwih apal tembang Oplosan utawa Pokoke Njoged. Kena dicoba ning bocah-bocah sak umuran TK … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | 1 Komentar

Sepi Saka Sepi Ing Pamrih


Para winasis sekawit wis atur sesorah kang mratélakaké “sepi ing pamrih, ramé ing gawé”.  Sesorah kuwi ngemu piwulang kang adiluhung gegayutan marang hak lan jejibahané menungsa ana ing madyaning bebrayan agung. Tumrapé wong Jawa, ngayahi jejibahan dianggep penggawéan kang luwih … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jagad Jawa | Tag , , | Meninggalkan komentar

Bocah Cilik-cilik


Cipt.: NN Siji loro telu, astané sedheku, Mirengaké pak guru, menowo didangu.   Papat nolé lima dik, lenggahé sing tata, Aja padha sembrono, mundhak ora bisa.   Bocah cilik-cilik, jèjèr tharik-tharik, Sandangané resik, tumindaké becik. Bocah cilik-cilik, jèjèr tharik-tharik, Sandangané … Baca lebih lanjut

Sampingan | Posted on by | Tag , | 6 Komentar