New Normal Nggege Mangsa


Corona pancen durung gelem lunga, apa maneh sirna. Gara-gara corona, ibadah Ramadhan sarwa keganggu. Ora ana tarawehan jamaah ing masjid. Ora ana tadarusan, santapan rohani, utawa kuliah subuh. Amarga corona, rencana mudhik dadi wurung. Riaya Idul Fitri wae dibelani ora sholat ning lapangan utawa mesjid. Sholat Ied sak khotbahe kepeksa dileksanani uga ana ing ngomah. Intine apa-apa diayahi ing ngomah. Ya bocah-bocah sing kudu sinau lan sekolah ing ngomah. Ya sing tuwa uga kerja seko ngomah. Kelebu uga ibadah ana ing ngomah. Kabeh jalaran saka corona mau.

Yen sekawit corona teka, akeh negara-negara liyane kang langsung ngayahi lockdown. Lockdown mono tegese mbatesi sakabehing perkara utawa penggawean ing njaba omah, ora entuk lelungan, kalebu jalur lelungan seko lan menyang manca negara uga ditutup. Wigatine lockdown kabeh penggawean kang ora gegayutan karo upaya ngendaleni dan mbrantas corona dilarang. Samubarang bab kang bisa njalari nyebar utawa nulare virus corona sak bisa-bisane kudu diendani. Rong wulan telung wulan sakwise negara-negara mau nglesaknani lockdown, negara-negara iku saiki wis ngrasakake mudhune penularan corona. Kepara malah wis ana negara sing nglekasi penguripan kanthi tatanan anyar utawa kang kasebut new normal.

New normal sejatine tatanan urip anyar kang tetep mraktekake protokol kesehatan kanthi ketat. Senajan kedadean coronane wis suda, nanging nganggo masker, jaga jarak, wisuh tangan kanthi rutin tetep dilakoni. Kanthi kahanan new normal, sekolah-sekolah, kantor, pasar lan uga papan pangibahan lekas dibukak. Kendaraan umum ya wis bisa nglekasi ngayahi ngangkut penumpang uga barang. Intine, sithik mbaka sithik kahanan penguripan in bebrayan agung bali pulih kanthi tetep waspada corona.

Meruhi negara-negara liya wis lekas ngadani new normal, pemerintahe dhewe uga lekas nggagas strategi kanggo ngayahi new normal. Presiden ing sawijining rapat kabinet malah nate negasake yen akhir sasi Mei mbuh piye carane, corona ing negarane dhewe kudu wis bisa dikendaleni, syukur bage malah corona bisa rampung kanthi tuntas. Ancase kanthi mengkono, sasi Juni new normal utawa tatanan urip anyar ing negarane dhewe wis bisa diawiti.

Menungsa mono pancene bisa ngrencana lan mbudidaya. Ananging sak sampurnane rencana lan usahane menungsa, kabeh tetep Gusti Kang Maha Kuwasa kan nemtokake. Karepe sakcepete pasar-pasar bisa diadani meneh. Sekolah-sekolah bisa nglekasi pasinaunan meneh. Kantor-kantor lan papan penggawean bisa dibukak meneh. Intine, kanthi rencana new normal mau kegiatan ekonomi bisa awit ditata utawa dibangkitake meneh.

Rasa optimisme pancen wigati. Ana ing tengahing kahanan corona kang njalari kemundhuran sakabehing penguripan, pemerintah tetep nduweni jejibahan kanggo mrantasi perkara. Kabeh jajaran para pemimpin kudu nduweni semangat lan tansah bisa nyemangati kabeh warga negara supaya tetep optimis bisa ngliwati lan ngatasi perkara corona kang drawasi iki. Snajan rasa optimis penting, ananging rasa optimis kuwi mono kudu tetep dilandasi kanthi kahanan kang sak nyatane ing lapangan. Yen umpamane kasunyatane kedadian corona ing negarane dhewe durung medhun utawa bisa dikendaleni kanthi tuntas, pemrentah prayogane ojo grusa-grusu lan kesusu kepingin selak ngetrapke new normal iku mau.

Negara liya wis ana kang miwiti new normal mesthi wae amarga negara-negara kuwi akeh-akehe sekawit pancen langsung tanggap ngadhepi corona. Pilihan lockdown mesthi wae pahit le nglakoni. Lha yen negarane dhewe kawit semono ora negesi ngetrapake karantiwa wilayah kang memper karo lockdown kuwi, luwih milih radha longgar anggone ngadhepi corona, saklumrahe yen perkara coronane ya luwih suwe lan alon bisa dikendaleni. Ora pemrentah, ora warga kabeh isih kudu tetep sabar sakwetara wektu. Bayangna wae, ing dina-dina iki kedadean corona malah nambah ing sakperangan wilayah kaya dhene kedadean ing tlatah Jawa Wetan.

Kanthi kahanan penyebaran corona kang durung bisa dikendaleni sakutuhe, pemrentah aja nggege mangsa selak kepingin ngretrapake new normal. Keputusan ngetrapake new normal luwih becik diawiti yen kahanan kedadean coronane wis bener-bener bisa dikendaleni, wis bener-bener suda kanthi drastis. Luwih becik alon-alon lan setiti ngati-ngati tinimbang grusa-grusu njuk nembene malah dadi kleru.

Ngisor Blimbing, 31 Mei 2020

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Jawa dan tag , , , . Tandai permalink.

6 Balasan ke New Normal Nggege Mangsa

 1. mysukmana berkata:

  tapi malah ngibadah ning omah luwih kusyuk..
  biasane ada godaan undangan buka bersama dimana mana kak…
  hehehe

  Suka

 2. Kombor berkata:

  New normal iku ana prasyarate. Sakdurunge new normal ditrapke, kabeh prasyarat new normal kudu ditetepi dhisik.

  Suka

 3. haryopanangsang berkata:

  Assalamu’alaikum… Nderek sinau sang nanang

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s