KLB Demam Berdarah Ing Lereng Merapi


Sakparipurnane acara tahlil Pak Dhukuh mbiwarakake, “Ing mbenjang-enjang sedaya warga kasuwun nindaki kerja bakti reresik ing lingkungan griyanipun piyambak-piyambak. Dhawuhipun saking Pak Lurah anggenipun reresik punika katujukaken kangge mbrantas sesakit ingkang dipun sebaraken dhening lemut utawi nyamuk. Kawuningan bilih ing wekdal punika tlatah panggenan kita saweg waspada demam berdarah.”

Keprungu tembung demam berdarah, Atiku krasa mak dheg. Ora mung ndredheg, nanging kaya krasa ana angina kang liwat mak ser. Kelingan banget nalika ing seminggu sakdurunge adhine Bapak, ya bulikku dhewe, dirawat ing rumah sakit juga jalaran gejala lelara demam berdarah kuwi mau. Kawiwitan ndredheg demam amarga hawa awak kang panase ora umum, kahanan trombosit utawa sel getih abang langsung suda. Ora mung cukup diusada kanthi transfuse utawa tambah darah, sakabehing upaya kanggo mulihake gunggungan sel getih abang kuwi kudu ditindakake kanthi cepet. Kahanan ngono kuwi mesthi wae mujudake kahanan kang kritis lan ndrawasi.

Kahanan kritis kang diwiwiti dening virus demam berdarah bisa njalari komplikasi ing organ penting liyane, kayata jantung, ginjal, uga paru-paru. Kahanan kaya mengka kang dilakoni Bulik nalika dirawat kang tembe njalari tilar donyane. Kedadean ninggale Bulik amarga gejala lelara demam berdarah kuwi mesthi wae njalari kabar kang cepet sumebar ing sak kiwa tengene padukuhan panggonanku kang ana ing tlatah ereng-erenge sisih kulon Gunung Merapi.

Durung mari kaget amarga kedadeane Bulik, telung dina sak bacute keprungu pawarta kang memba padha ora beda. Ing tangga kidul desa uga ana bocah nom-noman wadon kang uga ninggal kanthi gejala demam berdarah.

Ora kedadean wong loro kang ninggal jalaran gejala demam berdarah kaya kang kacrita ing ndhuwur, nalika nunggoni Bulik ing rumah sakit, kanyata uga akeh para pasien liyane kang uga nandhang gejala lelara demam berdarah iku mau. Pancen ing wektu-wektu puncake mangsa udan kaya wektu saiki demam berdarah mujudake lelara kang akeh kedadeane. Ora mung ana ing lingkungan karang padesan, kedadeane malah luwih akeh meneh ing tlatah pakuthan. Lan ngono kuwi kedaden ing meh kabeh wilayah utawa propinsi ing sak Indonesia. Mula saking akehe wong kang lara demam berdarah, kepara malah nganti dadi korban, kedadean ngene iki bisa kagolongake Kejadian Luar Biasa alias KLB.

Kanggone masyarakat ing ereng-erenge Gunung Merapi kang tansah aktif, kedadean erupsi kang kakanthi luncuran wedhus gembel utawa awan panas mujudake kedadean luar biasa alias KLB kang ora nggumunake meneh. KLB erupsi Merapi wis dirasakake minangka kedadean kang wis biasa. Ananging kedadean KLB demam berdarah kanthi korban jiwa kang ora sithik ing wektu saiki kaya-kaya krasa luwih nggegirisi lan mbebayani tinimbang erupsine Gunung Merapi.  

Kanthi anane KLB demam berdarah ing wektu saiki iki, muga wae enggal bisa ditangani kanthi tangga lan cepet dhening para aparatur kang kawogan. Kanggone warga masyarakat secara umum, KLB demam berdarah iki mugo bisa kanggo pengeling-eling supaya luwih tanggap lang sigap anggone njawa resike lingkungan. Reresik lingkungan ngomah lan sak kiwa tengene kudu dadi tradisi uga kebutuhan sing ora kepisah karo penguripan ing pasabenan dina.

Kulon Balairung, 20 Maret 2019.

Foto kapundhut saking mriki.

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Jawa dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s