Nek Dadi Ojo Dudu, Nek Dudu Ojo Dadi


Ing sawijining dina ing adicara Kenduri Cinta, Cak Emha Ainun Nadjib ngandakake kahanane para pemimpin negara ing jaman saiki. Beda banget sipat para pemimpin ing jaman perjuangan utawa awal kemerdekaan mbiyen. Umpama wae dwitunggal proklamator Bung Karno lan BUng Hatta. Uga isih ana akeh pemimpin kang tansah dadi tuladha tumraping kawula senajan para priyagung mau wis kapundhut ing Pangeran, kayadene para pahlawan nasional.

Jejere pemimpin kudu nduweni sikap lan perbawa kaya kang wis diajarake denig Ki Hajar Dewantara, ” Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Dadi pemimpin kudu tansah bisa empan papan. Pemimpin kudu tansah nduweni pekerti luhur kang bisa dituladhani dening sakabehing para kawula. Minangka pengarep, jejering pemimpin kudu menehi tuladha kang apik.

Kajaba kuwi, pemimpin uga kudu dadi pribadhi kang ora kena wigah-wigih medhun ing tengahing masyarakat. Pemimpin kudu gelem ajur-ajer kanggo mangerteni lan ngrasakake kahanan kang sak nyatane kayadene sing dirasakake rakyat. Rakyat ngeleh lan durung kecukupan sandhang pangane, pemimpin kudu bisa ngrasakake bab kuwi. Malah kepara pemimpin kudune dadi pawongan kang paling ngarep ngrasakake kesusahane kawulane.

Sakbanjure, yen ing madyaning masyarakat wis ana kang ngayahi jejibahan, nduweni inisiatip minangka dadi pelopor rodhaning pembangunan, jejere pemimpin uga bisa nyengkuyung lan nyemangati, utawa menehi dhukungan. Ora mung cukup tekan semono, anggone nyengkuyung mau uga kudu gelem kucul ragad apadene uba rampe kang dibutuhake.

Sakliyane telung bab kuwi mau, bab kang luwih wigati diduweni pemimpin ing jaman saiki yakuwi sikap wani lan teges gawe keputusan kang gegayutan kepentingan bebrayan agung. Sikep tegas iki mujudake sikep kang langka ditemokake ing pribadhine pemimpin saiki. Akeh pemimpin kang mung mentingake kepentingane golongan, partai, kepara malah urusan pribadi lan kulawargane dhewe. Mula ora kaget yen kedadean korupsi tansaya ndadra lan kepara malah wis dadi “budhaya” kang angel banget dibrantas.

Akeh uga jejere pemimpin kang ora nduweni sikep pemimpin. Pemimpin ora bisa dadi tuladha, pemimpin ora nduweni visi-misi kepemimpinan, pemimpin kang ora bisa nyemangati kawula kang dipimpin. Malah akeh pemimpin kang ngrugeni kepentingane bebrayan agung. Angel nemokake pemimpin kang gelem dadi pelayane masyarakat. Pemimpin kang nengenake urusan negara lan rakyate. Jejer pemimpin kaya mengkene sejatine ora kena dianggep minangka pemimpin.

Ing jaman kang kepungkur, sejatine wis akeh para pujangga lan winasis kang nggagas piwulang penting tumraping para pemimpin. Ukara kayata “nek dadi ojo dudu, nek dudu ojo dadi”, sejatinya ngemu piwulang agung kanggone para pemimpin ing sakwernane jaman. Ukara kuwi bisa diwedhar luwing gamblang dadi, nek dadi pemimpin kudu nduweni sikep lan perbawa kepemimpinan kang sejati. Ananging kasak baline, yen ora nduweni sikep lan perbawa pemimpin, ya ojo pisan-pisan pingin dadi pemimpin utawa bener-bener dadi pemimpin.  Yen piweling luhur iki katerak dening para pemimpin, mesti wae kang bakal kedadean anane para pemimpin kang ora bisa njaga lan ngemban amanate kawula sing dipimpin.

Ngisor Blimbing, 28 Maret 2015

Tentang sang nanang

Hanyalah seorang rakyat kecil yang belajar menelusuri lika-liku kehidupan di jagad maya
Pos ini dipublikasikan di Jagad Jawa dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s